OSB Keurmerk

Ons bedrijf is lid van de OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak - en Bedrijfsdiensten), en sinds februari 2013 als eerste MKB bedrijf in Heerlen in het bezit van het OSB kwaliteitskeurmerk.

OSB Keurmerk

Het OSB-Keurmerk is een belangrijke graadmeter voor kwaliteit voor opdrachtgevers. Alleen OSB-leden mogen het speciale OSB-Keurmerk logo voeren en ermee naar buiten treden. Bijvoorbeeld op hun briefpapier of als sticker op het raam van de vestiging. Het OSB-Keurmerk stelt eisen aan schoonmaak- en glasbewassersbedrijven die lid zijn van de OSB.

De schoonmaaksector heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen meegemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de verharding van de marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijsconcurrentie en kortlopende contracten. Veel partijen spelen hierbij een rol, waaronder opdrachtgevers en makelaars. OSB vindt echter dat schoonmaakbedrijven zelf een leidende rol moeten pakken. Het stellen van gerichte eisen aan de leden van OSB is een belangrijke eerste stap om meer transparantie te brengen, in de sector èn de markt. Daarnaast ook om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van duurzame marktcondities. Juist daarom is het OSB-Keurmerk nodig.

Het OSB-Keurmerk bestaat uit:

1. De NEN 4400-1 norm

De NEN 4400-1 is een nationale norm. Deze norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde (onder)aannemers van werk over de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn van medewerkers tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Het doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties.

Bekijk hier de NEN-44001 verklaring.

2. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De doelstelling van de code is onder andere de verbetering van de kwaliteit van de gehele sector, maar ook de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het personeel. Bekijk hier onze zelfverklaring code Verantwoordelijk Marktgedrag.

3. Specifieke OSB-eisen

Dit zijn eisen die onder andere betrekking hebben op de communicatie met medewerkers, kwaliteitsborging van werkzaamheden, het beschikken over een adequate aansprakelijkheidsverzekering
en het naleven van de CAO.

Voor meer informatie kijk op de site van de OSB.

OSB11012-01_banner_468x60pix02.jpg

De schoonmaak die u verwacht, de service die u verdient!